Com són els playoffs de la NBA 2021?

El format d aquests playoffs és el mateix utilitzat des de fa set anys. Els 30 equips al torneig nord-americà es distribueixen dividint-se en 2 conferències de 15 equips cadascuna. … S’estableix com a equip amb avantatge de camp al que hagi tingut millor balanç a la lliga entre els 2 contendents d’una eliminatòria.